Kristina Bengtsson-Nilsson 56 år, Oppositionsråd #

Plats 1 för kommunvalet i Arvika

 

Jag bor tillsammans med min man Lars vid Gränsjön på Finnskogen. Vi har 3 vuxna barn i åldrarna 23, 25 och 27 år. Jag är en sann entreprenör och köpte som 21-åring City Konditori och drev det under 11 år. Efter det har jag jobbat i flera olika branscher och därmed fått många olika erfarenheter. Sedan 2001 har jag varit verksam inom hälsa/friskvård som egen företagare och har sedan 2011 även ett litet semlebageri.

 

Jag kom in i kommunpolitiken vid valet 2014, tog över som Moderaternas gruppledare 2016 och fick även förtroendet att bli oppositionsråd. Jag brinner för att hela Arvika ska växa och bli ett centra för innovation och entreprenörskap. Vi behöver företagen som en grund för både jobb och skatteintäkter från anställda som vi sedan kan använda till skola, vård och omsorg. Jag är övertygad om att Arvika kan mer! Vi moderater är redo att ta ansvar och leda Arvika kommun in i framtiden genom nytänk och framåtanda

Henrik Samuelsson 77 år fd privatläkare
plats 2 i kommunvalet och plats 5 i regionvalet

 

Jag har varit läkare i Arvika i närmare trettio år, är gift med Birgitta och har barn och barnbarn. Jag tycker om att arbeta med händerna och snickrar gärna, men har även ett stort intresse i samhällsutvecklingen.


En äldreomsorg med god kvalitet och möjlighet att välja utförare ger ökad egenmakt åt medborgaren där den mobila hemsjukvården är självklar. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga måste vändas där samverkan mellan alla aktörer behöver förbättras.

Håkan Axelsson 59 år brandingenjör

plats 3 i kommunvalet och plats 16 i regionvalet


Jag arbetar på MSB i Karlstad och har tidigare varit räddningschef i Arvika och Eda kommuner, är gift och har tre utflugna barn. Jag har alltid haft en övertygelse att verksamheter utvecklas bättre med konkurrens och vill att offentlig verksamhet i större utsträckning utförs av olika aktörer.


För att utveckla Arvika och Värmland kommer jag att verka för ökad stimulans av nyföretagande och utbildning genom samarbete mellan kommuner, näringslivet, Karlstad universitet och region VärmlandPål Jonson, 50 år riksdagsledamot
plats 1 till riksdagsvalet för Värmland och plats 4 för kommunvalet


Jag bor på Grinsbols Gård ett par mil utanför Arvika. Är gift och pappa till tre barn. I riksdagen leder jag försvarsutskottet och är moderaternas försvarspolitiske talesperson.


De frågor som ligger mig varmast om hjärtat är trygghetsfrågor kopplat till polisen och försvaret, skogs- och jordbruksfrågor samt landsbygdsfrågor. Men även infrastruktur- och gränshindersfrågor framförallt kopplat till Norge är viktiga.

Maja Sveder, 23 år studerande 
plats 5 i kommunvalet och plats 14 i riksdagvalet för Värmland


Jag  studerar Internationella Affärer vid Karlstads Universitet samt sitter som ledamot i distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet Värmland.


Min kommunala hjärtefråga, förutom att bryta det socialdemokratiska
styret, är äldreomsorgen, som jag själv jobbat inom i flera år. Där ser
jag tydligt att vi behöver en omorganisering som prioriterar både vårdtagare
och personal. Utöver det så intresserar politiska frågor så som
trygghet och integration mig.

Börje Wahlund civilingenjör, ordförande Moderaterna i Arvika
plats 6 i kommunvalet


Jag har senaste 25 åren innan min pension arbetat på Volvo CE i Arvika.  Min fru och jag bor i Perserud och har barn och barnbarn i Karlstad. Jag har ett flertal uppdrag inom kommun, regionen och Svenska kyrkan.


I vården måste individens behov vara i centrum och personalen ska ha en bra arbetsmiljö och stöd för bästa vårdkvalitet. Valfrihet ger bättre förutsättningar att tillgodose våra olika behov. Skolan har en central roll när
det gäller att främja psykisk hälsa och ge en bra start I livet.

Jan Wettmark fd oppositionsråd
plats 7 i kommunvalet


Jag har jobbat som mellanstadielärare i 35 år och varit frilansjournalist lika länge men också en lång period som kommunpolitiker. Sen 36 år tillbaka sitter jag i kommunfullmäktige och har varit gruppledare för moderaterna och oppositionsråd fram till 2015.


Det stora politiska målet för mig och moderaterna är förstås att bryta den socialdemokratiska majoritetsledningen i kommunen. Efter mer än 42 år av S-styre förtjänar medborgarna ett Moderatlett styre.

Alexander Broström, 19 år maskinoperatör
plats 8 i kommunvalet


Jag är uppvuxen och bosatt i Arvika, jag jobbar heltid inom industri. Jag är uppvuxen i ett familjeföretag, samt är delägare i ett annat företag. Jag har idag uppdrag som nämndeman i tingsrätten.


Frågor som ligger mig närmast är frågor gällande företag och att Arvika kan utveckla ett bättre och mer välkomnande företagsklimat inom den privata sektorn. Men har även ett stort intresse för polis, utbildning och sjukvård.

Ing-Marie Albinsson, 53 år tandhygienist
plats 9 i kommunvalet


Min yrkeserfarenhet är med människor, jobbat inom hemtjänst, gruppboende, sjukhem/sjukhus inom främst äldrevården. Jag har jobbat 24 år inom tandvården, sedan 6 år tillbaka driver jag egen klinik i Arvika och äräven ersättare i kommunstyrelsen.


Jag kommer att bidra till ett bättre Arvika i mitt stora intresse för god arbetsmiljö inom hälso-och sjukvård, äldrevård och inom skolan. Arbetsmiljö ska vara inkluderande för alla. Jag vill även att Arvika ska vara en levande och växande stad med god entreprenörsanda.

Jan Rülcker, civilekonom
plats 10 i kommunvalet 


Jag är hemvändare till min ungdoms stad efter karriär inom industri i ledande befattningar. Viktiga frågor för mig gäller näringsliv och besöksnäring som måste prioriteras för utveckling av Arvika.


Har under många år varit engagerad i äldrepolitiska frågor och är nu ordförande i SPF Jössebygden som aktivt verkar för att vi äldre skall få bättre villkor och må bättre genom att tex. bekämpa ofrivillig ensamhetoch möjliggöra alternativa boenden.

Irja Nilsson, förskollärare
plats 11 i kommunvalet


Jag är född och uppvuxen i Arvika och har innan pension arbetat som lärare och förskollärare. Körsång är ett intresse och jag har sedan många år engagerat mig i Arvika Konsertförening.


Arvika är en fantastisk kulturbygd att leva och bo i. Jag vill vara med och värna denna positiva anda. Våra fina ungdomar ska vilja och kunna bo kvar. En utvecklad skola är viktig för Arvikas framgångar. Våra äldre ska känna sig trygga både i sin bostad och utomhus.


Det ska sjuda av liv och aktivitet i hela kommunen.

Jan Westergren 70 år konsult


Jag bor i Rackstad och är ingenjör i botten men efter komplettering med ekonomi så har jag mestadels jobbat med försäkring och ekonomi/administration.


Jag vill att vi skall spara bevarandevärda byggnader inte bara i staden utan även runtom i kommunen. Dessa byggnader är ett kulturarv som bör tas tillvara av så väl byggnadstekniska som estetiska skäl.

Jag vill att vi skall se positivt på anläggandet av enklare anläggningar för idrott, friluftsliv och motorsport runtom i kommunen. Detta bör lämpligtvis ske tillsammans med respektive förening.